MJ Eko Livsmedel AB i Skåne, med varumärket Powerfruits, köper det Stockholmsbaserade företaget Ekologistik Skandinavien AB

Under juni månad 2023 blev det klart att MJ Eko Livsmedel AB köper alla aktier i Ekologistik Skandinaven AB, som därmed blir ett dotterbolag till
MJ Eko Livsmedel AB. Köpet trädde i kraft den 1 juli 2023.


Kommentar från Ekologistik
Vi är nöjda med att se MJ Eko som nya ägare till Ekologistik, och att verksamheten drivs vidare av ett företag med liknande målsättning, vision och värderingar som oss säger Tove och Lars-Erik. Då bolagen har liknande drivkrafter, och arbetar med ekologiska livsmedel så tycker vi att de blir en idealisk ägare.

Vi är mycket stolta över det företag och produktsortiment vi skapat, men både Lars-Erik och jag närmar oss pensionsåldern och vår plan är att under det närmaste
året bege oss ut på en seniorbackpackresa jorden runt (självfallet med i första hand klimatsmarta transportmedel) säger Tove.

Kommentar från MJ Eko
Både Maria och jag är imponerade över det som Tove och Lars-Erik byggt upp. När man tittar närmare på produktportföljen så ser vi rakt igenom ett tydligt fokus på ekologisk hållbarhet och kvalitet. Produkter såsom pasta, lakrits, té mm kompletterar vårt egna varumärke Powerfruits på ett utomordentligt bra sätt säger Johan. MJ Eko är ett betydligt större bolag än Ekologistik, och detta hoppas vi kunna dra fördel av när det kommer till vår ambition som är att fortsätta vidareutveckla såväl Ekologistiks som Powerfruits fina produkter. Tillsammans kommer de bägge bolagens varumärken att kunna erbjudas till en betydligt större kundbas och därmed avnjutas av fler medvetna återförsäljare och slutkonsumenter runt om i Norden, säger Maria och Johan.


Vad händer nu?
För Ekologistiks nuvarande kunder blir det ingen förändring till följd av att bolaget får nya ägare. Verksamhet, kontakt och orderläggning fortsätter på samma sätt som tidigare.


Kontaktinformation Ekologistik Skandinavien AB
Som tidigare;
Övriga frågor:                    info@ekologistik.se
Orderläggning:                 order@ekologistik.se
Tel:                                        +46 8 410 82007


Kontaktinformation MJ Eko Livsmedel AB

Övriga frågor:                   info@powerfruits.se

Orderläggning:                order@powerfruits.se

Tel:                                       +46 40 51 00 88